MODEL Rezolvat BAC Biologie

  

Examenul național de bacalaureat 2021 

Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

                                                                                                                                                      Model 

 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar


Rezolvărie sunt notate sub fiecare cerință, în culoarea roșie.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                 (30 de puncte)

 

                                                                                                                                              4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

 

Falangele şi metacarpienele sunt oase ale scheletului membrului superior.

 

                                                                                                                                                6 puncte 

            Numiţi două organe din cavitatea toracică; asociaţi fiecare organ numit cu rolul său. 

            Plămânii – rol în respirație

            Inima – rol în pomparea sângelui

 

                                                                                                                                              10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 

1.   Muşchi al membrului superior este: 

a)    oblicul 

b)    sternocleidomastoidianul 

c)     tricepsul 

d)    trapezul 

                   Răspuns: c)

 

2.   Este hormon adenohipofizar:

a)    ADH-ul 

b)    insulina 

c)     tiroxina 

d)    STH-ul 

                    Răspuns: d)

 

3.   Anexita este afecţiune a sistemului:  

a)    digestiv 

b)    circulator 

c)     reproducător feminin 

d)    reproducător masculin 

                     Răspuns: c)

 

4.   Segmentul periferic al analizatorului vizual: 

a)    conține celule receptoare ciliate stimulate mecanic 

b)    este o structură specializată în recepționarea unor stimuli 

c)     conține căi senzitivo-senzoriale care conduc impulsul nervos  

d)    reprezintă locul unde se formează senzaţia vizuală 

                          Răspuns: b)

 

5.   Volumul respirator din componența capacității pulmonare (totale) prin care aceasta se deosebește de capacitatea vitală se numește: 

a)    curent  

b)    expirator de rezervă  

c)     inspirator de rezervă  

d)    rezidual  

                         Răspuns: d)

 

                                                                                                                                              10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

 

1.             Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea termică. F

            Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea tactilă fină (epicritică).

 

2.             Ureterul este calea urinară care preia urina din vezica urinară și o elimină la exterior. F

Vezica urinară este calea urinară care preia urina din uretere și o elimină la exterior.

 

3.             Receptorii analizatorului auditiv sunt localizați în urechea internă. A

            Receptorii analizatorului auditiv sunt localizați în urechea internă. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                      (30 de puncte)

 

                                                                                                                                              18 puncte 

ADN-ul şi ARN-ul sunt alcătuiți din unităţi numite nucleotide. Ei participă la realizarea sintezei proteice la eucariote.  

a)    Numiți două tipuri de ARN care participă la sinteza proteinelor și cele două baze azotate purinice din compoziția chimică a acestora.

-       ARNm – mesager ; ARNr – ribozomal;

-       Adenina (A) și guanina (G);

 

b)    Sinteza unei proteine musculare se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 1022 nucleotide, dintre care 244 conţin guanină. Stabiliţi următoarele: - numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 


guanina= citozina= 244 (nrul de nucleotide ce conține citozină)


244+244=488 (nrul de nucleotide ce conține guanină+citozină)


1022-488=534 (nrul de nucleotide ce conține timină+adenină)


Cum timina și adenina sunt =, 534:2=267 (nrul de nucleotide ce conține timină)

 

-  secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TCCCAG; 


AGGGTC

 

-  numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar. 


Numărul legăturilor duble (timină,adenină) = 267


Nrul legăturilor triple (guanină, citozină) = 244

 

 

c)              Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

           


                Stabiliţi următoarele: numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 


guanina= citozina= 244 (nrul de nucleotide ce conține citozină)


244+244=488 (nrul de nucleotide ce conține guanină+citozină)


1022-488=534 (nrul de nucleotide ce conține timină+adenină)


Cum timina și adenina sunt =, 534:2=267 (nrul de nucleotide ce conține adenină) 

 

 

 

                                                                                                                                              12 puncte

Trei pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzii cu o cantitate mică de sânge. Doi dintre ei au grupa de sânge B, iar al treilea are grupa de sânge O. La spital s-au prezentat posibili donatori ale căror grupe de sânge sunt: A, B, O.

Precizaţi următoarele: 

a)    grupa sanguină a donatorului comun pentru cei trei pacienţi; motivaţi răspunsul dat; 


Grupa sanguine a donatorului comun pentru cei trei pacienți este O, pentru că O este un donator universal datorita anticorpilor care sunt atât alfa cât și beta.

 

b)    anticorpul/aglutinina din plasma sângelui persoanelor cu grupa sanguină B, respectiv A; 


-  grupa sanguină B – aglutinina alfa

-  grupa sanguină A – aglutinina beta 

 

c)     consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 


Consecințele în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil este că se va produce reacția antigen-anticorp care va determină hemoliza și aglutinarea hematiilor.

 

d)    Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 


Stabiliți aglutinogenele caracteristice grupelor de sânge A, respective B.


Grupa A – aglutinogen A


Grupa B – aglutinogen B

 

             

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte)

 

1.                                                                                                                                               14 puncte 

            Sistemul nervos este implicat în realizarea funcţiilor de relație ale organismului uman.  

a)    Numiţi alte trei sisteme care participă, împreună cu sistemul nervos, la realizarea funcţiilor  de relație ale organismului uman. 


Sistemul nervos, împreună cu organele de simț, sistemul endocrine și sistemul locomotor participă la realizarea funcțiilor de relație ale organismului uman.

 

b)    Explicați afirmația următoare: „Măduva spinării îndeplinește funcție de conducere și funcție reflexă”.  


Funcția reflex e realizată prin substanța cenușie de către neuronii somatici și vegetativi iar funcția de conducere se realizează prin substanța albă, formată din căi ascendente și descendente. 

 

c)     Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. 

            Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

-  Hemoragii cerebrale. 

Hemoragiile cerebrale pot aparea la persoanele cu hipertensiune arterială sau la persoanele ce suferă de afecțiuni cardiace și vasculare.

Hemoragiile cerebrale reprezintă revărsarea sângelui din vasele cerebrale în țesuturi și cavități.

 

-  Sistemul nervos vegetativ. 

Sistemul nervos vegetative coordonează activitatea organelor interne, ale viscerelor, în condiții diferite de viață.

Sistemul nervos vegetative are două componente: parasimpaticul, care intervine în condiții obișnuite de viață și simpaticul, care intervine în condiții neobișnuite, periculoase.

 

 

 

2.                                                                                                                                               16 puncte 

Digestia este procesul prin care alimentele suferă transformări mecanice, fizice și chimice de-a lungul componentelor tubului digestiv.

a)    Numiţi cele trei secreții digestive care participă la realizarea digestiei intestinale. 

-   Secreția biliară – bila, secreția pancreatică – sucul pancreatic, secreția intestinală.

 

b)    Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „În procesul digestiei, la nivelul stomacului, au loc transformări chimice”. 

În procesul digestiei, la nivelul stomacului, au loc transformări chimice precum activitatea secretorie, care constă în secreția de suc gastric, produs de glandele gastrice și activitatea motorie care asigură două tipuri de contracții: tonice și peristaltice.

 

 

c)     Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia intestinului gros”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 

            În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

-   enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 

-   construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru  fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 

 

-   șase noțiuni specific acestei teme: activități motorii, secretorii, procese de fermentație și putrefacție, mișcări segmentare, unde peristaltice

     În intestinal gros au loc activitățile secretorii, motorii, de absorbție, procese de fermentație și putrefacție în urma cărora rezultă materiile fecale. Activitatea secretorie constă în producerea de mucus, cu rol în formarea materiilor fecale. Activitatea motorie se realizează prin mișcări segmentare, unde peristaltice și ”contracții în masă”.

 

 

BioNow.ro - Meditatii Online la Chimie

BioNow - Meditații Online la Biologie

Ți-a plăcut articolul? Dă-i share 😄

Articolul anterior Sitemul respirator
Articolul urmator Informații eronate, dar trebuie să le înveți pentru admitere
Back
x
Acest website utilizează cookie-uri pentru a creea o experiență cât mai plăcută. Învață mai multe Acceptă